Πρόγραμμα Εργ.Φ1 (2003-2004)

Έναρξη: Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2003 (αρχίζουν όλοι με την άσκηση Α0)

. Τρίτη
10: 00 – 12:30
Τετάρτη
10: 00 – 12:30
Πέμπτη
09: 00 – 11:30
Πέμπτη
11:30 – 14:00
Πέμπτη
14: 00 – 16:30
Πέμπτη
16:30 - 19: 00
Α1/A6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Κωνσταντίνος
6884
cnp@iasa.gr

ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ Νεκτάριος
6958
nektar@phys.uoa.gr

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης
6885
jpapa@otenet.gr
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ Νεκτάριος
6958
nektar@phys.uoa.gr
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Χρήστος
6885
ctrikali@cc.uoa.gr
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ Νεκτάριος
6958
nektar@phys.uoa.gr
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Χάρης
6902
tapostol@cc.uoa.gr
Α2 - ΔΑΝΕΖΗΣ Εμμανουήλ
6792
edanezis@cc.uoa.gr
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Τρύφων
-
tbaka@phys.uoa.gr
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος
6819
dtheod@cc.uoa.gr
ΧΑΤΖΑΚΗ Μαρία
6850
marhat@phys.uoa.gr
ΡΕΣΒΑΝΗΣ Λεωνίδας
6805
lresvan@cc.uoa.gr
Α3 - - ΙΩΑΝΝΟΥ Παύλος
6946
pioann@cc.uoa.gr
ΠΡΕΚΑ Παναγιώτα
6798
ppreka@cc.uoa.gr
ΣΑΡΗΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
-
msaridakis@mail.com
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος
-
geleiv@yahoo.com
A’1/A’6 ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ Αννέτα
6849 / 6933
amant@phys.uoa.gr
ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ Ευστάθιος
6885
stiliaris@phys.uoa.gr
ΣΦΗΚΑΣ Πάρις
6883
sphicas@phys.uoa.gr
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr
ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος
6955
Dimitrios.Fassouliotis@cern.ch
ΠΑΥΛΟΥ Κωνσταντίνος
4092 / 6849
cpavlu@cc.uoa.gr
Α4 - ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Γεωργία
6974
gkarapos@phys.uoa.gr
ΑΝΑΣΟΝΤΖΗΣ Ευστράτιος
6948
eanason@cc.uoa.gr
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα
6908
a_orion_oz@mail.gr
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Θωμάς
6911
tsotiri@phys.uoa.gr
ΡΟΥΣΣΟΣ Μιχαήλ
6732
mroussos@phys.uoa.gr
Α5 - - ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γεώργιος
6949
gvoulgar@cc.uoa.gr
ΣΕΡΓΗΣ Νικόλαος
6854
nsergis@cc.uoa.gr
ΦΥΤΑΣ Νικόλαος
-
gfytas@cc.uoa.gr
-
Υπεύθ.
κύκλων
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ Παύλος
6946
pioann@cc.uoa.gr
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr
ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος
6955
Dimitrios.Fassouliotis@cern.ch
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr

Επιστροφή