Πρόγραμμα Εργ.Φ1 (2005-2006)

Έναρξη Ασκήσεων: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2005 (αρχίζουν οι πάντες με την εκτέλεση της ασκήσεως Α0)

. Τρίτη
10:00-12:30
Τετάρτη
10:00-12:30
Πέμπτη
09:00-11:30
Πέμπτη
11:30-14:00
Πέμπτη
14:00-16:30
Πέμπτη
16:30-19:00
Α1/ A6 Στυλιάρης Ευστάθιος
6885
stiliaris@phys.uoa.gr
Μαμαλούγκος Νεκτάριος
6958
nektar@phys.uoa.gr
Μαμαλούγκος Νεκτάριος
6958
nektar@phys.uoa.gr
Πρέκα Παναγιώτα
6798
ppreka@cc.uoa.gr
Γκαντζούνης Γεώργιος
6787
ggantzou@cc.uoa.gr
Αποστολάτος Θεοχάρης
6902
tapostol@cc.uoa.gr
Α2 Σπανού Αναστασία
-
nastazia80@in.gr
Μαρκόπουλος Δημήτριος
-
kmarkop@hotmail.com
Γεντίμης Γεώργιος
-
gentimisgeorge@hotmail.com
Κτορίδης Χρήστος
6940
cktorid@cc.uoa.gr
Αντωνάρας Γεώργιος
6724
ganton@phys.uoa.gr
Μπαλογιάννης Γεώργιος
-
vageros@hotmail.com
Α3 Κατσικατσού Αικατερίνη
6956
kkatsik@phys.uoa.gr
Χατζάκη Μαρία
6850
marhat@phys.uoa.gr
Ιωάννου Παύλος
6946
pioann@cc.uoa.gr
Θεοδώρου Δημήτριος
6819
dtheod@cc.uoa.gr
Γεωργίου Μαρίνα
-
margeo@phys.uoa.gr
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
-
knikol@phys.uoa.gr
A’1/ A’6 Συννέφα Αφροδίτη
6841 / 4092
asynnefa@phys.uoa.gr
Φύτας Νικόλαος
6787
nfytas@phys.uoa.gr
Σφήκας Παρασκευάς
6883
sphicas@phys.uoa.gr
Σέργης Νικόλαος
6854
nsergis@cc.uoa.gr
Φασουλιώτης Δημήτριος
6955
Dimitrios.Fassouliotis@cern.ch
Σαρηδάκης Εμμανουήλ
6973
msaridakis@mail.com
Α4 Χρονοπούλου Ρουμπίνη
6849 / 6933
rubini_c@yahoo.gr
Μαλάμος Ιωάννης
6878
ymalam@phys.uoa.gr
Ανασοντζής Ευστράτιος
6948
eanason@cc.uoa.gr
Λυμπεροπούλου Γεωργία
6944
glymper@phys.uoa.gr
Δαβής Νικόλαος
6959
ndavis@phys.uoa.gr
Δουβής Κωνσταντίνος
-
cdouvis@yahoo.com
Α5 Μαντζιαφού Αννίτα
6849 / 6933
amant@phys.uoa.gr
Καραμπαρμπούνης Ανδρέας
6882
akarabar@phys.uoa.gr
Βελλίδης Κωνσταντίνος
6748 / 6939
cvellid@cc.uoa.gr
Ζαχαροπούλου Όλγα
6908
a_orion_oz@mail.gr
Διαλυνάς Κωνσταντίνος
6854
kdialynas@phys.uoa.gr
Χατζηχριστοδούλου Χρίστος
6912
chricha@phys.uoa.gr

Επιστροφή