Διδάσκοντες Εργ.Φ1 (2007-2008)

όνομα επίθετο αρ. εσωτ. τηλ.
(210-727.XXXX)
e-mail
Ευστράτιος Ανασοντζής 6948 eanason@phys.uoa.gr
Θεοχάρης Αποστολάτος 6902 tapostol@cc.uoa.gr
Ιωάννης Γεωργίου - thergian@gmail.com
Άρης Δακανάλης - .
Σταύρος Δημητρακούδης 6908 steeve_dim@mail.gr
Κωνσταντίνος Διαλυνάς 6854 kdialynas@phys.uoa.gr
Δημήτριος Θεοδώρου 6819 dtheod@cc.uoa.gr
Παύλος Ιωάννου 6946 pioann@cc.uoa.gr
Δημήτριος Καλαντζής - d_kalantzis@phys.uoa.gr
Ανδρέας Καραμπαρμπούνης 6882 akarabar@phys.uoa.gr
Ιωάννης Κοντογιάννης - gkontog@phys.uoa.gr
Βασίλειος Κωστόπουλος - vaskos06@hotmail.com
Ιωάννης Λελίδης - ilelidis@phys.uoa.gr
Εύα Λέφα - evalefa@yahoo.com
Αλέξιος Λιάκος - alliakos@phys.uoa.gr
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr
Παύλος Μανουσιάδης - pavlikm9@hotmail.com
Αθηνά Μελή - ameli@phys.uoa.gr
Αργύριος Μουτσάτσος 2434, 2442 allright@ath.forthnet.gr
Γεώργιος Παπέλης - gpapelman@yahoo.gr
Μιχαήλ Παππάς - mixpappas@yahoo.gr
Σωτήριος Παρασκευόπουλος - grpphysics@gmail.com
Βασιλική Πικάση - pikasi@yahoo.gr
Παναγιώτα Πρέκα 6795 ppreka@cc.uoa.gr
Στυλιανός Σάρρος - stsarros@phys.uoa.gr
Αγγελής Σταυρόπουλος - st00st11@yahoo.gr
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr
Παρασκευάς Σφήκας 6883 sphicas@phys.uoa.gr
Χρήστος Τσερκέζης 6758 ctserk@phys.uoa.gr
Δημήτριος Φασουλιώτης 6955 dfassoul@phys.uoa.gr