ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

 

Πέμπτη, 11-10-2007

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2007-2008)

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εργ.Φ1 δικαιούνται να εγγραφούν τώρα όλοι οι:

 • επιτυχόντες εφέτος πρωτοετείς φοιτητές
 • επιτυχόντες εκ Κύπρου
 • επιτυχόντες ομογενείς, αλλογενείς, αλλοδαποί και αθλητές
 • πολύτεκνοι (>= τέσσερα παιδιά) που προτίθενται να μετεγγραφούν στο Τμήμα
 • ανήκοντες σε πολυμελείς οικογένειες (τρία παιδιά) και εφόσον κανένα από αυτά δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (νέα κατηγορία) και που προτίθενται επίσης να μετεγγραφούν, oι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα που προτίθενται να μετεγγραφούν
 • φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (π.χ. περυσινοί κλπ.) και που οφείλουν όλο το Εργ.Φ1 (και τους δύο κύκλους)

Στο Εργ.Φ1 δεν δικαιούνται να εγγραφούν τώρα όλοι οι υπόλοιποι που θα κάνουν αίτηση μετεγγραφής για άλλους λόγους, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής τους ή μη (αυτές ολοκληρώνονται προς το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, εγγράφονται δε στο Εργ.Φ1 κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος)

Προεγγραφές

Οι Πολύτεκνοι πρωτοετείς (>=τέσσερα παιδιά), οι φοιτητές πολυμελών οικογενειών (τρία παιδιά, κάτω των 24 ετών), οι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα, οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που οφείλουν και τους δύο κύκλους, οι Κύπριοι, οι Ομογενείς, οι Αλλογενείς, οι Αλλοδαποί και οι Αθλητές, από την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να προεγγραφούν στο Εργαστήριο Φυσικής.

Οι προεγγραφές πραγματοποιούνται τις πρωινές εργάσιμες ώρες (~10:00-13:00) στο Εργαστήριο Φυσικής (στο γραφείο Ηλεκτρονικών Μηχανικών 'Παρασκευαστήριο'), όπου δηλώνονται μόνο το Ονοματεπώνυμο και την κατηγορία, από τις παραπάνω, στην οποία ανήκετε. Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να γνωρίζουμε εγκαίρως πόσοι εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες για να δημιουργήσουμε επί πλέον Τμήματα για την άσκησή τους. Μετά από την προεγγραφή τους οι φοιτητές που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα εγγραφούν επίσης την ίδια ημέρα και ώρα, όπως και οι άλλοι πρωτοετείς.

Τόπος, ημέρα, ώρα και διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2007-08) θα διενεργηθούν την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 12:00-14:00.

Το Εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στο Ισόγειο της Δυτικής πτέρυγας του Κτηρίου IV, αριστερά των εισερχομένων στην κυρία είσοδο του Τμήματος Φυσικής.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον εικοσάλεπτο), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200700... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
7 ή 8 12:00-12:20
9 ή 0 12:20-12:40
1 ή 2 12:40-13:00
3 ή 4 13:00-13:20
5 ή 6 13:20-13:40

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο). Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη τρίπτυχο (π.χ. πολύτεκνοι, εκ πολυμελών οικογενειών κλπ.), απαραίτητα έγγραφα είναι Αστυνομική Ταυτότητα ή ισχύον Διαβατήριο.

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (14:40), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας. Επίσης, τότε εγγράφονται όσοι ειδικών κατηγοριών δεν προεγγράφησαν, ή όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι στον ως άνω κατάλογο και δικαιούνται / επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εργ.Φ1 αυτό το εξάμηνο.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις διενεργούνται με πέντε ζεύγη φοιτητών ανά Εργαστηριακή αίθουσα και διδάσκοντα. Οπότε, φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του, ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Τετάρτη 10:00-12:30, Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007.

Άλλες πληροφορίες

Κατά την εγγραφή, παρέχονται: (α) το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1, (β) το Φυλλάδιο Θεωρίας Σφαλμάτων, (γ) το Φύλλο με τις Ασκήσεις Σφαλμάτων που θα παραδοθούν λυμένες ανυπερθέτως έως την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 12:00, στο Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο). Η μη έγκαιρη κατάθεσή τους συνεπάγεται να μην επιτρέπεται η συμμετοχή στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση Α0, λαμβάνοντας απουσία.

Κατά την πρώτη Άσκηση, Α0, παρέχεται δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, δύλλα υπολογισμών για όλες τις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro,  καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό.

Μηχανουργείο

Παραλλήλως με το Εργ.Φ1, οι φοιτητές οφείλουν να διεκπεραιώσουν την υποχρέωση στο «Μηχανουργείο», όπου ασκούνται πρακτικώς, διδασκόμενοι τα σχετικά με το αντικείμενο αυτό θέματα. Οι εγγραφές σε τμήματα (διάφορες ημέρες και ώρες) για το Μηχανουργείο σχεδιάζεται να γίνουν αργότερα (πρωινές εργάσιμες ώρες, για μερικές ημέρες).

Σύνοψη

 1. Προεγγραφές: Από Δευτέρα,  15 Οκτωβρίου 2007 έως και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007, ώρες 10-13:00, στο Παρασκευαστήριο
 2. Λίστα λήγοντος Α.Μ. (ή Α.Δ.Τ.) για πότε θα προσέλθετε για την εγγραφή σας: Ανακοίνωση ωρών την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2007
 3. Εγγραφές : Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007,από τις 12:00-14:00 ανάλογα με τον Πίνακα με τους λήγοντες των Α.Μ.
 4. Εγγραφές Μηχανουργείου: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση προσεχώς
 5. Παράδοση ασκήσεων Σφαλμάτων: Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2007, έως τις 12:00 στο Παρασκευαστήριο
 6. Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες έχουν νόημα μόνο με κανονικό ρυθμό λειτουργίας του Τμήματος.
  Σε αντίθετη περίπτωση θα αναπροσαρμόζονται με νέες Ανακοινώσεις

 

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή