Πρόγραμμα Εργ.Φ1 (2007-2008)

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη 7 & Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007
(εκκινούν πάντες με την εκτέλεση της ασκήσεως Α0)

. Τετάρτη
10:00-12:30
Πέμπτη
09:00-11:30
Πέμπτη
11:30-14:00
Πέμπτη
14:00-16:30
Πέμπτη
16:30-19:00
Α1 Κοντογιάννης Ιωάννης Μαμαλούγκος Νεκτάριος Πρέκα Παναγιώτα Λιάκος Αλέξιος Δακανάλης Άρης
Α2 Γεωργίου Ιωάννης Λελίδης Ιωάννης Μελή Αθηνά Μουτσάτσος Αργύριος Παρασκευόπουλος Σωτήριος
Α3 Πικάση Βασιλική Ιωάννου Παύλος Θεοδώρου Δημήτριος Σάρρος Στυλιανός Μανουσιάδης Παύλος
A4 Σταυρόπουλος Αγγελής Σφήκας Παρασκευάς Παπέλης Γεώργιος Φασουλιώτης Δημήτριος Αποστολάτος Θεοχάρης
Α5 Καραμπαρμπούνης Ανδρέας Ανασοντζής Ευστράτιος Λέφα Εύα Στυλιάρης Ευστάθιος Καλαντζής Δημήτριος
Α6 Παππάς Μιχαήλ Τσερκέζης Χρήστος Δημητρακούδης Σταύρος Διαλυνάς Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Βασίλειος

Επιστροφή