Διδάσκοντες Εργ.Φ1 (2008-2009)

όνομα επίθετο αρ. εσωτ. τηλ.
(210-727.XXXX)
e-mail
Ευστράτιος Ανασοντζής 6948 eanason@phys.uoa.gr
Δανάη Αντωνοπούλου - supernovae.aldi@gmail.com
Θεοχάρης Αποστολάτος 6902 tapostol@cc.uoa.gr
Χλόη Βαμβατήρα-Νάκου - chloevn@phys.uoa.gr
Άρης Δακανάλης - adacanal@phys.uoa.gr
Ιωάννης Δέγλερης 6833 johnydeg@yahoo.gr
Σταύρος Δημητρακούδης 6908 steeve_dim@mail.gr
Κωνσταντίνος Διαλυνάς 6854 kdialynas@phys.uoa.gr
Δημήτριος Θεοδώρου 6819 dtheod@cc.uoa.gr
Παύλος Ιωάννου 6946 pioann@cc.uoa.gr
Αλέξιος Καλογερόπουλος 6973 alexis.kalogeropoulos@cern.ch
Ανδρέας Καραμπαρμπούνης 6882 akarabar@phys.uoa.gr
Ματρώνη Κουτσουρέλη - mkoutsoureli@phys.uoa.gr
Βασίλειος Κωστόπουλος - vaskos06@hotmail.com
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr
Παύλος Μανουσιάδης - pavlikm9@hotmail.com
Μιχαήλ Μασόπουλος - mmasopoulos@yahoo.gr
Νικήτας Παπαντωνίου 6748 nikitas@mg.uoa.gr
Γεώργιος Παπέλης - gpapelman@yahoo.gr
Βασιλική Πικάση - pikasi@yahoo.gr
Κωνσταντίνος Πικούνης - kostaspic@gmail.com
Κωνσταντίνος Σαπουντζής 6908 grdedalos@yahoo.gr
Στυλιανός Σάρρος - stsarros@phys.uoa.gr
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr
Παρασκευάς Σφήκας 6883 sphicas@phys.uoa.gr
Χρήστος Τσερκέζης 6758 ctserk@phys.uoa.gr
Δημήτριος Φασουλιώτης 6955 dfassoul@phys.uoa.gr
Ιωάννης Χριστοδουλάκης 6838 physjohn@yahoo.gr