ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

 

Τετάρτη, 08-10-2008

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2008-2009)

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εργ.Φ1 δικαιούνται να εγγραφούν τώρα όλοι οι:

 • επιτυχόντες εφέτος πρωτοετείς φοιτητές
 • επιτυχόντες εκ Κύπρου
 • επιτυχόντες ομογενείς, αλλογενείς, αλλοδαποί και αθλητές
 • πολύτεκνοι (>= τέσσερα παιδιά) που προτίθενται να μετεγγραφούν στο Τμήμα
 • ανήκοντες σε πολυμελείς οικογένειες (τρία παιδιά) και εφόσον κανένα από αυτά δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (νέα κατηγορία) και που προτίθενται επίσης να μετεγγραφούν, oι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα που προτίθενται να μετεγγραφούν
 • φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (π.χ. Β έτους κλπ.) και που οφείλουν όλο το Εργ.Φ1 (και τους δύο κύκλους)

Στο Εργ.Φ1 δεν δικαιούνται να εγγραφούν τώρα όλοι οι υπόλοιποι που θα αιτηθούν μετεγγραφής για άλλους λόγους, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής τους ή μη (αυτές ολοκληρώνονται προς το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, εγγράφονται δε στο Εργ.Φ1 κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος)

Προεγγραφές

Οι πρωτοετείς φοιτητές-μέλη πολυτέκνων οικογενειών (>=τέσσερα παιδιά), οι φοιτητές-μέλη πολυμελών οικογενειών (τρία παιδιά, κάτω των 24 ετών), οι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα, οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που οφείλουν και τους δύο κύκλους, οι Κύπριοι, οι ομογενείς, οι αλλογενείς, οι αλλοδαποί και οι αθλητές, θα πρέπει οπωσδήποτε να προεγγραφούν στο Εργαστήριο Φυσικής, από Τρίτη 06-10-2008 έως και Τετάρτη 15-10-2008, κατά τις ώρες 10:00-13:00. Η προεγγραφή συνίσταται στην αναγραφή του ονόματός των και του αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ένα ειδικό προς τούτο φύλλο που είναι αναρτημένο στη Πινακίδα έξω από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Φυσικής.

Η προεγγραφή είναι αναγκαία προκειμένου να γνωρίζουμε εγκαίρως πόσοι εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες για να δημιουργήσουμε επί πλέον Τμήματα για την άσκησή τους. Μετά από την προεγγραφή τους οι φοιτητές που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα εγγραφούν επίσης την ίδια ημέρα και ώρα, όπως και οι άλλοι πρωτοετείς.

Τόπος, ημέρα, ώρα και διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2008-09) θα διενεργηθούν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 12:00-14:00.

Το Εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στο Ισόγειο της Δυτικής πτέρυγας του Κτηρίου IV, δεξιά των εισερχομένων στην κυρία είσοδο του Τμήματος Φυσικής.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο). Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη τρίπτυχο (π.χ. πολύτεκνοι, εκ πολυμελών οικογενειών κλπ.), απαραίτητα έγγραφα θεωρούνται Αστυνομική Ταυτότητα ή ισχύον Διαβατήριο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον εικοσάλεπτο), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 200800...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
8 ή 9 12:00-12:20
0 ή 1 12:20-12:40
2 ή 3 12:40-13:00
4 ή 5 13:00-13:20
6 ή 7 13:20-13:40

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (13:40), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας. Επίσης, τότε εγγράφονται όσοι ειδικών κατηγοριών δεν προεγγράφησαν, ή όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι στον ως άνω κατάλογο και δικαιούνται / επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εργ.Φ1 αυτό το εξάμηνο.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις διενεργούνται με πέντε ζεύγη φοιτητών ανά Εργαστηριακή αίθουσα και διδάσκοντα. Οπότε, φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του, ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Τετάρτη 10:00-12:30, Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008.

Άλλες πληροφορίες

Κατά την εγγραφή, παρέχονται: (α) το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1, (β) το Φυλλάδιο Θεωρίας Σφαλμάτων, (γ) το Φύλλο με τις Ασκήσεις Σφαλμάτων που θα παραδοθούν λυμένες ανυπερθέτως έως την Παρασκευή 24-10-2008, 12:00, στο Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο). Η μη έγκαιρη κατάθεσή τους συνεπάγεται να μην επιτρέπεται η συμμετοχή στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση Α0, λαμβάνοντας απουσία.

Κατά την πρώτη Άσκηση, Α0, παρέχεται δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, φύλλα υπολογισμών για όλες τις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro, καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό.

Μηχανουργείο

Παραλλήλως με το Εργ.Φ1, οι φοιτητές οφείλουν να διεκπεραιώσουν την υποχρέωση στο «Μηχανουργείο», όπου ασκούνται πρακτικώς, διδασκόμενοι τα σχετικά με το αντικείμενο αυτό θέματα. Οι εγγραφές σε τμήματα (διάφορες ημέρες και ώρες) για το Μηχανουργείο σχεδιάζεται να γίνουν αργότερα (πρωινές εργάσιμες ώρες, για μερικές ημέρες)· θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση προσεχώς.

Σύνοψη

 1. Προεγγραφές: Τρίτη 06-10-2008 έως και Τετάρτη 15-10-2008, κατά τις ώρες 10:00-13:00, στο Εργαστήριο
 2. Εγγραφές: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008, 12:00-14:00, όπως στον Πίνακα με τους λήγοντες των Α.Μ.
 3. Εγγραφές Μηχανουργείου: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση προσεχώς
 4. Παράδοση ασκήσεων Σφαλμάτων: έως Παρασκευή 24-10-2008, 12:00, στο Παρασκευαστήριο
 5. Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες έχουν νόημα μόνο με κανονικό ρυθμό λειτουργίας του Τμήματος.
  Σε αντίθετη περίπτωση θα αναπροσαρμόζονται με νέες Ανακοινώσεις

 

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή