Διδάσκοντες Εργ.Φ1 (2009-2010)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

όνομα επίθετο εσωτ. τηλ. e-mail Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ1  
Αντώνιος Αγαπητός 6878 ph2632@gmail.com Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Δ, γρ.Γ1 Τρίτη 15:00-18:00
Ευστράτιος Ανασοντζής 6948 eanason@phys.uoa.gr . .
Χρήστος Ανδριόπουλος - c.andriop@gmail.com . .
Θεοχάρης Αποστολάτος 6902 thapostol@phys.uoa.gr . .
Γεώργιος Βασιλόπουλος - ubic451@hotmail.com . .
Μάριος Γεωργίου - marios_geo8@hotmail.com . .
Σταύρος Δημητρακούδης 6908 steeve_dim@mail.gr . .
Δημήτριος Θεοδώρου 6819 dtheod@phys.uoa.gr . .
Παύλος Ιωάννου 6946 pioann@phys.uoa.gr . .
Ανδρέας Καραμπαρμπούνης 6882 akarabar@phys.uoa.gr . .
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr . .
Βασίλειος Κωστόπουλος 6850 vaskos06@hotmail.com Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α4 καθημ. 10:00-16:00
Γεώργιος Λάμπρης - georgelabris@hotmail.com . .
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.8 καθημ. 10:00-14:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α23 Τρίτη 11:00-13:00
Ανδρόνικος Παλιαθανάσης - paliathanasis@gmail.com . .
Αθανασία Παπαποστόλου 6993 ath_papapostolou@hotmail.com Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α1Β Δε-Τρ 14:00-16:00
Νικόλαος Περράκης - n_perrakis@yahoo.gr . .
Κωνσταντίνος Σαπουντζής 6908 grdedalos@yahoo.gr . .
Στυλιανός Σάρρος - stsarros@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ, γρ.5 Τρίτη 11:00-13:00
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr . .
Δημήτριος Φασουλιώτης 6955 dfassoul@phys.uoa.gr . .
Δέσποινα Χατζηδημητρίου 6721 deshatzi@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.16 Τρίτη 11:00-12:30
Ιωάννης Χριστοδουλάκης 6838 physjohn@yahoo.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α10 Τρίτη 10:00-14:00