Διδάσκοντες Εργ.Φ1 (2016-2017)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

όνομα επίθετο εσωτ. τηλ. e-mail Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ1
Θεοχάρης Αποστολάτος 6902 thapostol@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.
Παρασκευή Γανωτή 6986 pganoti@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.I, όρ.Β, γρ.10, Τε+Πα 11:00-13:00
Μαρία Γεροντίδου 6890, 6901 mgeront@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ 12:00-14:00
Νικόλαος Καλτσουνίδης 6840 nkalts@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ 12:00-14:00
Γεώργιος Κουρεμαδάς 6838 . .
Αρκάδιος Μανουσάκης 6950 amanousak@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.I, όρ.Β
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., όρ.Α, γρ.Α23, Δε 11:00-13:00
Ελισάβετ Μποσιώλη 6837 ebossiol@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9, Δε-Τρ 10:00-16:00
Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9
Ελένη Πρέκα . elenipr@phys.uoa.gr .
Παναγιώτα Πρέκα 6795 ppreka@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.43, Τε 13:00-14:00
Χρήστος Τζάνης 6838 chtzanis@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α10, Τε 12:00-12:30
Ιωάννης Τσοχαντζής 6984 itsochantzis@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. Αναγνωστήριο
Δημήτριος Φασουλιώτης 6955 dfassoul@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Β, γρ.36
Δέσποινα Χατζηδημητρίου 6721 deshatzi@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.16, Τρίτη 11:00-12:30

Επιστροφή