Πρόγραμμα Εργ.Φ1 (2017-2018)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 16-10-2017
εκκινούν πάντες με την εκτέλεση της ασκήσεως Α1

κύκλος/άσκηση/αίθουσα Α. Δευτέρα
15:00-17:30
Β. Τρίτη
09:00-11:30
Γ. Τρίτη
11:30-14:00
Δ. Τρίτη
14:00-16:30
Ε. Τρίτη 16:30-19:00 Στ. Τετάρτη
09:00-11:30
1ος Α1(2)A2(3)A3(2)
Εξέταση
2ος A4(2)A5(3)A6(4)
Νεκτάριος Μαμαλούγκος Νεκτάριος Μαμαλούγκος Νεκτάριος Μαμαλούγκος Θεοχάρης Αποστολάτος Δημήτριος Φασουλιώτης Αννέτα Μαντζιαφού
1ος Α1(3)A2(27)A3(4)
Εξέταση
2ος Α4(28)A5(27)A6(6)
Δέσποινα Χατζηδημητρίου Παρασκευή Γανωτή Παναγιώτα Πρέκα Κοσμάς Γαζέας Παναγιώτα Πρέκα .
1ος Α1(4)A2(6)A3(28)
Εξέταση
2ος Α5(3)A6(4)A4(2)
Αρκάδιος Μανουσάκης Ερμήνα Τομαζινάκη Χρύσα Γεωργάκη Μαρία Γεροντίδου Ιωάννης Τσοχαντζής .
1ος Α1(6)A3(2)A2(3)
Εξέταση
2ος A5(27)A6(6)A4(28)
Παρασκευή Γανωτή .   Ιωάννης Τσοχαντζής . .
1ος Α1(27)A3(4)A2(27)
Εξέταση
2ος Α6(4)A4(2)A5(3)
Νικόλαος Καλτσουνίδης . . Άννα Πρωτονοτάριου . .

1ος Α1(28)A3(28)A2(6)
Εξέταση
2ος Α6(6)A4(28)A5(27)

Ευστάθιος Στυλιάρης . .   . .
αριθμός φοιτητών 64 40 36 62 35 11

συνολικά 21 τμήματα και 263 ασκούμενοι φοιτητές

Επιστροφή