Διδάσκοντες Εργ.Φ1 (2018-2019)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

όνομα επίθετο εσωτ. τηλ. e-mail διεύθυνση γραφείου ώρες φοιτητών
Θεοχάρης Αποστολάτος 6902 thapostol@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ. ... .
Κοσμάς Γαζέας 6892 kgaze@phys.uoa.gr Τομ.ΑAM, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.18 Πε 15:00-16:00
Παρασκευή Γανωτή 6986 pganoti@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.I, όρ.Β, γρ.10 Τε+Πα 11:00-13:00
Μαρία Γεροντίδου 6890, 6901 mgeront@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ, γρ. 9 Τε 11:30-13:00
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ. ... .
Μαρία Γιαννούρη 6771 mgiannouri@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.9 Τρ 12:00-15:00
Δέσποινα Ζαρκετάν 6798 . . .
Νικόλαος Καλτσουνίδης 6840 nkalts@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.15 .
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, όρ.0, γρ.8 Τε 09:00-11:00
Αρκάδιος Μανουσάκης 6950 amanousak@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α4 Τρ 11:00-13:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α23 Δε 12:00-14:00
Παναγιώτης Μπέλλος 6955 . . .
Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9 .
Παναγιώτα Πρέκα 6795 ppreka@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.43 Τε 13:00-14:00
Άννα Πρωτονοταρίου 6837 aprot@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α8 Δε&Τε 14:00-15:00
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr . .
Μαρία Τσέτσερη 6782 mtsetse@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.9 Τε 12:00-16:00
Ιωάννης Τσοχαντζής 6984 itsochantzis@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Β, Αναγνωστήριο Τε 13:00-15:00

Επιστροφή