ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

 

Παρασκευή, 06-10-2018

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2018-2019)

Οι εγγραφές στο Βασικό Εργαστήριο Φυσικής I του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-class (PHYS157) την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 17:00 έως 18:00, για τους πρωτοετείς φοιτητές και για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν και τους δύο κύκλους του Εργαστηρίου.

Δεδομένου ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο αυτό, θα πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, το συντομότερο δυνατό. Η εγγραφή σε κάθε τμήμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καταγράφεται από το σύστημα, δίδοντας προτεραιότητα στους πρωτοετείς.

Συνολικά θα λειτουργήσουν έξι (6) τμήματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ), όπως περιγράφονται παρακάτω, η λειτουργία των οποίων ξεκινά από την Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018.

Α. Δευτέρα 15:00 – 17:30

Β. Τρίτη 09:00 – 11:30

Γ. Τρίτη 11:30 – 14:00

Δ. Τρίτη 14:00 – 16:30

Ε. Τρίτη 16:30 – 19:00

Στ. Τετάρτη 10:00 – 12:30

Διαδικασία εγγραφής

Μετά την είσοδό σας στο e-class και στο αντίστοιχο μάθημα «Βασικό Εργαστήριο Φυσικής Ι» (PHYS157), επιλέγετε στην αριστερή στήλη τις «Εργασίες».

Επιλέγετε τις «Εγγραφές Εργαστηρίων Φ-Ι» και εισάγετε τα στοιχεία που αναγράφονται, δηλαδή ΑΜ, Ονοματεπώνυμο καθώς και τα τμήματα που επιθυμείτε (τουλάχιστον τρία) με σειρά προτίμησης (για παράδειγμα Γ-Δ-Α-Ε) και την υποβάλλετε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Φοιτητές που δικαιούνται να ασκηθούν στα εργαστήρια (μεταγραφές) και δεν έχουν ακόμη ΑΜ μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εγγραφή των τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περιπτώσεις εσφαλμένης υποβολής επικοινωνήστε μέσω e-mail στο stiliaris@phys.uoa.gr

Άλλες πληροφορίες

Κατά την προσέλευση στα τμήματα, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1 και δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, φύλλα υπολογισμών στις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro, καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό λογισμικό.

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών, μεγεθών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Εκ του Εργαστηρίου
Ευστάθιος Στυλιάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Συντονιστής Εργαστηρίου Φυσικής Ι


Επιστροφή