Πρόγραμμα Εργ.Φ1 (2018-2019)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 29-10-2018
εκκινούν πάντες με την εκτέλεση της ασκήσεως Α1

κύκλος/άσκηση/αίθουσα Α. Δευτέρα
15:00-17:30
Β. Τρίτη
09:00-11:30
Γ. Τρίτη
11:30-14:00
Δ. Τρίτη
14:00-16:30
Ε. Τρίτη 16:30-19:00 Στ. Τετάρτη
09:00-11:30
1ος Α1(2)A2(3)A3(2)
Εξέταση
2ος A4(2)A5(3)A6(4)
Κοσμάς Γαζέας Νεκτάριος Μαμαλούγκος Νεκτάριος Μαμαλούγκος Θεοχάρης Αποστολάτος Παναγιώτα Πρέκα Αννέτα Μαντζιαφού
1ος Α1(3)A2(26)A3(4)
Εξέταση
2ος Α4(28)A5(26)A6(6)
Μαρία Γεροντίδου Παρασκευή Γανωτή Παρασκευή Γανωτή Άννα Πρωτονοταρίου Αρκάδιος Μανουσάκης Χρύσα Γεωργάκη
1ος Α1(4)A2(6)A3(28)
Εξέταση
2ος Α5(3)A6(4)A4(2)
Ιωάννης Τσοχαντζής Μαρία Γιαννούρη Ιωάννης Τσοχαντζής Ιωάννης Τσοχαντζής . .
1ος Α1(6)A3(2)A2(3)
Εξέταση
2ος A5(26)A6(6)A4(28)
Νικόλαος Καλτσουνίδης . Παναγιώτα Πρέκα Παναγιώτης Μπέλλος . .
1ος Α1(26)A3(4)A2(26)
Εξέταση
2ος Α6(4)A4(2)A5(3)
Αγγελική Ντάντου . Δέσποινα Ζαρκετάν Μαρία Τσέτσερη . .

1ος Α1(28)A3(28)A2(6)
Εξέταση
2ος Α6(6)A4(28)A5(26)

. . . . . .
αριθμός φοιτητών 65 34 60 56 20 18

συνολικά 22 τμήματα και 255 ασκούμενοι φοιτητές

Επιστροφή