Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Φωτογραφικό Υλικό από το Εργ.Φ1

Από τις εισαγωγικές διαλέξεις

Άσκηση Α1. Μετρήσεις, αβεβαιότητες, σφάλματα, στρογγυλοποιήσεις, γραφήματα

Α2. Εφαρμογή στη πειραματική διαδικασία (το απλό εκκρεμές)

Α3. Εφαρμογή στο Λογισμικό των Εργαστηρίων (Excel, Logger Pro και Graph Paper)

Α4. Μελέτη κινηματικών μεγεθών με χρήση νέων τεχνολογιών (αισθητήρες και υπολογιστές)

Α5. Μελέτη και εξοικείωση με ηλεκτρικά κυκλώματα και οργανολογία

Α6. Μετρήσεις διαστάσεων σωμάτων και μάζας. Υπολογισμοί πυκνότητας, άνωσης και διάδοσης σφαλμάτων

Από την επεξεργασία των μετρήσεων στο Εργαστήριο


Επιστροφή