Πρόγραμμα Εργ.Φ2 (2005-2006)

Έναρξη: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006

. Τετάρτη
10:00-12:30

Πέμπτη
09:00-11:30

Πέμπτη
11:30-14:00

Πέμπτη
14:00-16:30

Πέμπτη
16:30-19:00

Β1

-

Παύλος Ιωάννου

Ευγενία-Μάγδα Γκίνη

Στέλλα Πατεράκη

Ελένη Τσιβόλα

Β2

Νεκτάριος Μαμαλούγκος

Νεκτάριος Μαμαλούγκος

Αρκάδιος Μανουσάκης

Όλγα Ζαχαροπούλου

Ευστάθιος Στυλιάρης

Β3

Μαρία Χατζάκη

Ευστράτιος Ανασοντζής

Παρασκευή Κλειδέρη

Αθανάσιος Στάβερης

Εμμανουήλ Σαριδάκης

Β4

Αντώνιος Καράμπελας

.

Παναγιώτα Πρέκα

Κωνσταντίνος Διαλυνάς

Νικόλαος Γιόκαρης

.

.

.

.

.

.

Β5

-

Γεωργία Παπαϊωάννου

Ανδρέας Καραμπαρμπούνης

Χρήστος Λουτράρης

Αννίτα Μαντζιαφού

Β6

Ιωάννης Δεληγιάννης

Αικατερίνη Κατσικάτσου

Κωνσταντίνος Βαρώτσος Κωνσταντίνος Δαδιώτης

Δημήτριος Καλαντζής

Β7

Αικατερίνη Κατσικάτσου

Γεώργιος Γερακόπουλος

Γεώργιος Γερακόπουλος

Σταύρος Δημητρακούδης

Κωνσταντίνος Σαπουντζής

Β8

Ιωάννης Μαλάμος

.

Κωνσταντίνος Βελλίδης

Νικόλαος Μπρουζάκης

Ιωάννα Αρκά

Επιστροφή