ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Παρασκευή, 27-04-2007

Εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2006-2007)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2006-07) θα διενεργηθούν την Τετάρτη 2 Μαΐου 2007 στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 13:00-15:00.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200600... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
6 ή 7 13:00-13:20
8 ή 9 13:20-13:40
0 ή 1 13:40-14:00
2 ή 3 14:00-14:20
4 ή 5 14:20-14:40
Φοιτητές παλαιοτέρων ετών 14:40-15:00

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (14:40), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η προσκόμιση του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Τετάρτη 10:00-12:30, Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Η παραλαβή του βιβλίου Φυσικής ΙΙ θα γίνει σε άλλην ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή