Πρόγραμμα Εργ.Φ2 (2006-2007)

Έναρξη: Τετάρτη 30 & Πέμπτη 31 Μαΐου 2007

. Τετάρτη
10:00-12:30

Πέμπτη
09:00-11:30

Πέμπτη
11:30-14:00

Πέμπτη
14:00-16:30

Πέμπτη
16:30-19:00

Β1

Νεκτάριος Μαμαλούγκος

Νεκτάριος Μαμαλούγκος

Ειρήνη Γιαννικοπούλου

Στέλλα Πατεράκη

Ελένη Τσιβόλα

Β2

Παναγιώτα Θεοδώνη

Παύλος Ιωάννου

Αρκάδιος Μανουσάκης

Νικόλαος Νανούρης

Νικόλαος Γιόκαρης, Μαρία Γκίνη

Β3

Αννέτα Μαντζιαφού (2 κύκλοι)

Μαρία Χατζάκη

Άγγελος Σωτηρόπουλος

Κωνσταντίνος Διαλυνάς

Ευστάθιος Στυλιάρης (2 κύκλοι)

Β4

-

-

Ιωάννης Δέγλερης Ιωάννης Κοντογιάννης

-

.

.

.

.

.

.

Β5

Ιωάννης Δεληγιάννης

Γεωργία Παπαϊωάννου

Ανδρέας Καραμπαρμπούνης

Σταύρος Δημητρακούδης

Ευστράτιος Ανασοντζής

Β6

Ιωάννης Μαλάμος

Γεώργιος Γερακόπουλος

Γεώργιος Γερακόπουλος Νικήτας Παπαντωνίου

Δημήτριος Ματρακίδης

Β7

-

Μαρία Κωνσταντάκη

Μαρία Χριστίνα Κόττη Χριστίνα Μητσάκου

-

Β8

-

-

Ειρήνη Κωστοπούλου Χρήστος Χαλιός -

Συμπληρωμένα από τις εγγραφές Τμήματα

. Τετάρτη
10:00-12:30
Πέμπτη
09:00-11:30
Πέμπτη
11:30-14:00
Πέμπτη
14:00-16:30
Πέμπτη
16:30-19:00
Β1 V V V V V
Β2 V V V V V
Β3 V V V V V
Β4 - - V V -
. . . . . .
Β5 V V V V V
Β6 V V V V V
Β7 - V V V -
Β8 - - V V -

Επιστροφή