ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Παρασκευή, 15-02-2008

Εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2007-2008)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2007-08) θα διενεργηθούν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 12:00-14:00.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200700... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
7 ή 8 12:00-12:20
9 ή 0 12:20-12:40
1 ή 2 12:40-13:00
3 ή 4 13:00-13:15
5 ή 6 13:15-13:30
Παλαιοτέρων ετών 13:30-14:00

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, κατά το πέρας των εγγραφών (14:00), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί στο εργαστήριο, ακόμη και αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η προσκόμιση του δευτέρου τριπτύχου.

Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις Εργ.Φ2 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006:

  1. όσοι οφείλουν δύο ή περισσότερες ασκήσεις, θα εγγραφούν στο τελευταίο ημίωρο εγγραφών και θα ασκηθούν κανονικά.
  2. όσοι οφείλουν μία μόνο άσκηση, θα εγγραφούν αργότερα για την συμμετοχή τους σε Συμπληρωματική Εργαστηριακή Άσκηση, που θα διενεργηθεί μετά το πέρας των οκτώ εβδομάδων Εργ.Φ2.

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Τετάρτη 10:00-12:30, Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Η παραλαβή του βιβλίου Φυσικής ΙΙ θα γίνει την ημέρα και ώρα των εγγραφών στο Εργαστήριο Φυσικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή