ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Δευτέρα, 05-03-2012

Εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2011-2012)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ2 (2011-12) θα διενεργηθούν την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 15:30-17:00.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 201100... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
1 ή 2 15:30-15:45
3 ή 4 15:45-15:00
5 ή 6 16:00-16:10
7 ή 8 16:10-16:20
9 ή 0 16:20-16:30
Παλαιοτέρων ετών 16:30-17:00

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, κατά το πέρας των εγγραφών (16:30), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Φοιτητής που εγγράφεται στην ώρα του, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί στο εργαστήριο, ακόμη και αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η προσκόμιση του δευτέρου τριπτύχου.

Ημέρες και ώρες ασκήσεων: Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Έναρξη ασκήσεων: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή