Διδάσκοντες Εργ.Φ2 (2012-2013)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επίθετο εσωτ.τηλ. e-mail Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ2
Ευστράτιος Ανασοντζής 6948 eanason@phys.uoa.gr .
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Δέσποινα Ευστρατίου . desphys@yahoo.gr .
Δημήτριος Ιωαννίδης-Βαμβακάς 6769 dnsmib@yahoo.gr .
Μάριος Κάϊλας . mariosphys@gmail.com .
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Ανδρέας Καραμπαρμπούνης 6882 akarabar@phys.uoa.gr ΙΕΣΕ...
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, γρ.8, Δε-Πε 11:00-14:00
Αρκάδιος Μανουσάκης 6950 amanousak@phys.uoa.gr .
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., όρ.Α, γρ.Α23, Τρίτη 11:00-13:00
Θεόδωρος Μερτζιμέκης 6953 tmertzi@phys.uoa.gr .
Έκτωρ Νισταζάκης 6710 enistaz@phys.uoa.gr .
Αικατερίνη Πανταβού . kpantav@yahoo.gr .
Πλάτων Πατλάκας . patlakas_pla@hotmail.com .
Κυριακή Παπαχριστοπούλου 6993 k_papaxristopoulou@yahoo.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α1, Τετάρτη 13:00-14:00
Παναγιώτα Πρέκα 6795 ppreka@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.43, Τε 13:00-14:00
Στυλιανός Σάρρος 6882 stsarros@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ, γρ.5, Τρίτη 11:00-13:00
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr .

Επιστροφή