ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

.

Πέμπτη, 31-07-2014

Αποτελέσματα Εργ.Φ2 (2013-2014)

Ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ2 (2013-2014).

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ1

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ2

Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των φοιτητών που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τον κωδικό του Εργ.Φ2. Σε αντίθετη περίπτωση οι βαθμοί παραμένουν στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν και εφόσον οι φοιτητές δηλώσουν τον αντίστοιχο κωδικό στη Γραμματεία.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου, ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Β1: οφειλή άσκησης κλπ.)

Οι φοιτητές που στο πεδίο των παρατηρήσεων βλέπουν την κωδικοποίηση * 1 ΚΥΚΛΟΣ , θα ενημερωθούν για τον βαθμό του άλλου κύκλου και για το τελικό αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο, λόγω προβλήματος του διδάσκοντος.

Πίνακας 1 . . . . .
ΑΜ Κύκλος Β1-Β4 Κύκλος Β5-Β8 Βαθμός Απουσία Εργ.Φ2 Παρατηρήσεις
11276 . . . . ΠΠ ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200100432 7.6 5.6 7 . ΠΠ
200500314 5.8 4.5 5 . .
200600102 . . . . ΠΠ ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600235 7.3 5.6 7 . .
200700028 4.2 3 . . ΠΠ ΕΕ
200800139 7.9 7.7 8 . ΠΠ
200900007 9 6 8 . ΠΠ
200900278 4.5 4 . . ΠΠ ΕΕ
201000016 9 6.4 8 . Α3
201000085 8.1 7 8 . ΠΠ
201000106 . . . . ΠΠ ΕΕ
201000126 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201000151 8.3 8.3 8 . ΠΠ
201000228 5.4 4.8 5 . ΠΠ
201000253 . . . . ΠΠ ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
Πίνακας 2 . . . . .
ΑΜ Κύκλος Β1-Β4 Κύκλος Β5-Β8 Βαθμός Απουσία Εργ.Φ2 Παρατηρήσεις
201000071 0 4.5 2 . ΕΕ
201100014 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100023 7.8 7.5 8 . .
201100099 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100175 9.7 9.8 10 . .
201200011 6.9 6.4 7 . .
201200053 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200065 3 5.5 . . ΕΚ Β1-Β4
201200086 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200105 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200132 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200201 9.5 9 9 . .
201200204 7.5 6.2 7 . .
201200216 4.7 6 5 . .
201200228 6 7.5 7 . .
201200242 8.3 7.8 8 . .
201300001 6.6 6.2 6 . .
201300002 9 9.2 9 . .
201300003 7.9 7.8 8 . .
201300004 3 6.1 . . ΕΚ Β1-Β4
201300005 8.8 9.6 9 . .
201300006 8.1 8 8 . .
201300007 7 6.7 7 . .
201300008 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300009 7.4 5.9 7 . .
201300011 8.6 7.5 8 . .
201300012 5.9 5.1 6 . .
201300013 7.8 8.5 8 . .
201300014 7.9 4 . . Β4,Β6
201300016 7.8 8.8 8 . .
201300018 1 4.5 . . ΕΕ
201300019 7.5 5 6 . .
201300020 8.5 10 9 . .
201300021 4.3 5.8 . . ΕΚ Β1-Β4
201300022 9.5 8.8 9 . .
201300025 7 6.3 7 . .
201300026 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300027 9.7 10 10 . .
201300029 6.8 6.5 7 . .
201300030 1.9 0 . . ΕΕ
201300031 9.4 8.4 9 . .
201300032 8 8.1 8 . .
201300033 9.7 9.8 10 . .
201300034 8.7 7.2 8 . .
201300035 7 5.0 6 . .
201300036 8.7 6.5 8 . .
201300037 7 6.5 7 . .
201300038 6.8 7.6 7 . .
201300039 9.7 9.7 10 . .
201300040 7.5 8.0 8 . .
201300041 9 9.0 9 . .
201300044 7.9 5.8 7 . .
201300045 7.5 5.5 7 . .
201300046 9.7 8.2 9 . .
201300047 8.2 8.0 8 . .
201300048 9 8.5 9 . .
201300049 . . . . ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
201300051 9.9 9.8 10 . .
201300053 9 8.7 9 . .
201300054 8.6 7.8 8 . .
201300055 9.7 9.8 10 . .
201300056 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300058 7.7 9.0 8 . .
201300060 6.6 9.1 8 . .
201300061 8.5 7.7 8 . .
201300062 9.8 7.2 9 . .
201300063 6.2 6.8 7 . .
201300065 8 8.9 9 . .
201300066 9.4 9.8 10 . .
201300067 8.6 8.8 9 . .
201300068 7 7.5 7 . .
201300069 9.1 6.8 8 . .
201300070 5 7.5 6 . .
201300071 9.7 10 10 . .
201300072 6.7 5.0 6 . .
201300073 8.7 8.4 9 . .
201300074 9.2 7.8 9 . .
201300076 6.3 5.8 6 . .
201300077 7 6.9 7 . .
201300078 8.3 8.2 8 . .
201300079 8.1 7.3 8 . .
201300080 6.8 8.1 8 . .
201300081 8 7.5 8 . .
201300083 8 8.3 8 . .
201300084 7.1 7.4 7 . .
201300085 7.3 5.8 7 . .
201300086 8.6 6.2 7 . .
201300088 9.3 7.0 8 . .
201300089 8 9.1 9 . .
201300090 7.9 9.6 9 . .
201300091 9.7 8.5 9 . .
201300092 4 5.6 . . ΕΚ Β1-Β4
201300093 10 9.8 10 . .
201300094 7.2 6.3 7 . .
201300097 7.2 6.7 7 . .
201300098 8.6 7.6 8 . .
201300099 8.3 8 8 . .
201300100 9.7 9.7 10 . .
201300101 5 6.8 6 . .
201300102 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300103 5.8 3.6 . . ΕΚ Β5-Β8
201300104 8 8.4 8 . .
201300105 8.7 7.4 . . ΑΠΟΥΣΙA Β5
201300106 8.2 7.6 8 . .
201300107 8.9 7.4 8 . .
201300108 8.3 7.4 8 . .
201300109 7.4 6.8 7 . .
201300111 7.9 8.4 8 . .
201300112 8.2 8.3 . . ΑΠΟΥΣΙΑ Β6
201300113 8.6 7.7 8 . .
201300114 6.9 2 . . ΕΚ Β5-Β8
201300115 0 0 . . ΕΕ
201300117 7.2 7.1 7 . .
201300118 5.5 7 6 . .
201300119 8.6 8.2 8 . .
201300120 6.8 7.3 . . ΑΠΟΥΣΙΕΣ Β2,Β4
201300121 5.4 6.5 6 . ΕΚ Β1-Β4
201300122 8.7 8 8 . .
201300123 8.4 8.1 8 . .
201300124 9.5 8.5 9 . .
201300125 6 6.5 6 . .
201300127 7 7.5 7 . .
201300129 9.9 8.8 9 . .
201300131 8.8 7.9 8 . .
201300132 8.2 8.3 . . ΑΠΟΥΣΙΑ Β6
201300133 6.6 7 7 . .
201300134 9.8 10 10 . .
201300136 7 7.3 7 . .
201300137 9 8.4 9 . .
201300138 8.6 7 8 . .
201300140 7.9 7.2 8 . .
201300141 9 8.6 9 . .
201300143 7.4 7.3 7 . .
201300145 9 8.4 9 . .
201300148 7.4 7 7 . .
201300149 5.5 7 6 . .
201300150 8.2 9 9 . .
201300151 7.5 7.8 8 . .
201300153 8.4 8.5 9 . .
201300154 9.9 9.7 10 . .
201300156 8.4 6.9 8 . .
201300157 9.4 7.6 9 . .
201300158 7.5 6.3 7 . .
201300159 7.5 8 8 . .
201300160 5.3 6 6 . .
201300161 8.5 9 9 . .
201300162 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300164 8.9 7 8 . .
201300165 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300166 7.6 6.5 7 . .
201300167 9.4 6.1 8 . .
201300168 7.5 7.9 8 . .
201300169 6.8 3 . . ΑΠΟΥΣΙΑ Β6
201300171 8.5 9 9 . .
201300175 6.8 8.8 8 . .
201300178 7 9.5 8 . .
201300179 4.3 6.8 . . ΕΚ Β1-Β4
201300180 8.3 9 9 . .
201300181 7.7 7.8 8 . .
201300182 7.4 7.6 8 . .
201300183 8.7 8.6 9 . .
201300184 7.7 6 7 . .
201300185 7.5 7 7 . .
201300187 7 7.9 8 . .
201300189 6.2 9.4 8 . .
201300190 8.1 8.4 8 . .
201300192 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300193 3.2 5.5 . . ΕΚ Β1-Β4
201300194 8.5 6.5 8 . .
201300195 8.3 8.5 8 . .
201300196 3 7.2 . . ΕΚ Β1-Β4
201300197 8 8.9 9 . .
201300198 8.7 9 9 . .
201300199 5.6 8 7 . .
201300200 7.5 6.9 7 . .
201300201 7 5.8 6 . .
201300202 6.8 9.1 8 . .
201300203 7.9 7.9 8 . .
201300204 6.8 6.5 7 . .
201300205 8.5 6.5 8 . .
201300206 6.7 7.3 7 . .
201300207 8.3 8 8 . .
201300208 7.3 7 7 . .
201300209 6.8 8.5 8 . .
201300210 6.5 5.6 6 . .
201300213 8.9 8 9 . .
201300214 9.2 9 9 . .
201300215 7.6 6.3 7 . .
201300216 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300217 7.4 7.5 8 . .
201300219 4.7 5.7 5 . .
201300221 9 8.7 9 . .
201300222 7.9 5.5 7 . .
201300223 7.8 8 8 . .
201300224 8.2 7.5 8 . .
201300225 6.3 6.6 7 . .
201300226 0 8.5 . . ΕΚ Β1-Β4
201300227 10 8.1 9 . .
201300228 7.6 8.3 8 . .
201300229 8.9 8.1 9 . .
201300230 8 9.4 9 . .
201300231 9.6 9.8 10 . .
201300239 8.4 7.5 8 . .
201300242 8.4 8.6 9 . .
201300244 6 6 6 . .
201300245 9.7 7.5 9 . .
201300246 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300247 7.3 7.1 7 . .
201300249 8.8 6.6 8 . .
201300253 5.9 4.5 5 . .
201300260 1 5.4 . . ΕΚ Β1-Β4
201300261 7 5 6 . .
201300264 9.3 9.5 9 . .
201300265 7.1 2 . . ΕΚ Β5-Β8
201300267 9.5 9.5 10 . .
201300268 8.5 6.8 8 . .
201300272 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300276 7.9 8 8 . .
201300278 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300279 3.3 3.5 . . ΕΕ
201300282 8.3 8 8 . .
201300284 8.3 7.5 8 . .
201300285 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300287 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300289 8.2 8.5 8 . .
201300290 9.7 5.4 8 . .
201300291 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300292 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300293 8.6 5.1 7 . .
201300294 7.6 4.8 6 . .
201300295 8.2 9 9 . .
201300296 6.8 6.4 7 . .
201300297 7.2 5 6 . .

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή