Διδάσκοντες Εργ.Φ2 (2013-2014)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επίθετο εσωτ.τηλ. e-mail Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ2
Κοσμάς Γαζέας 6892 kgaze@phys.uoa.gr Τομ.ΑAM, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.18, Πε 15:00-16:00
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Δημήτριος Ζούνης 6993 dzounis@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α1β, Τρ-Πα 09:00-15:30
Δημήτριος Ιωαννίδης-Βαμβακάς 6769 dioannid@phys.uoa.gr .
Ανδρέας Καραμπαρμπούνης 6781, 6882 akarabar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.7α
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Παρασκευή Κλειδέρη 6977036846 v.pulsars@gmail.com Ναυαρίνου 13, Εργαστήριο ΦΕ ΠΤΔΕ, όρ.Δ, γρ.2
Βασίλειος Κωστόπουλος 6850 vkostopoulos@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α4, Τρίτη 12:30-14:30
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, γρ.8, Δε-Πε 11:00-14:00
Αρκάδιος Μανουσάκης 6950 amanousak@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α4, Τρίτη 11:00-13:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., όρ.Α, γρ.Α23, Τρίτη 11:00-13:00
Έκτωρ Νισταζάκης 6710 enistaz@phys.uoa.gr .
Παναγιώτα Πρέκα 6795 ppreka@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.43, Τε 13:00-14:00
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr .
Χρήστος Τζάνης 6838 chtzanis@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α10, Τε 12:00-12:30
Δέσποινα Χατζηδημητρίου 6721 deshatzi@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ, κτ.IV, όρ.Γ, γρ.16, Τρίτη 11:00-12:30

Επιστροφή