Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2003-04)

Ομάδα Α - Έναρξη: Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2003

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

08-09

.

Συμεωνίδης 1Γ1-4
Πατάπης 1Γ5-8

.

Τσαμπαρλής 1Γ1-4
Σκούντζος 1Γ5-8

09-10

Ανασοντζής 1Γ1-4
Γεωργαλάς 1Γ5-8
Βούλγαρης 2Γ1-4
Παπαδόπουλος 2Γ5-8

10-11

Μπεκρής 1Γ1-4
Σέργης 1Γ5-8
Φιλιππέτης 2Γ1-4
Γαζέας 2Γ5-8

Συμεωνίδης 1Γ1-4
Πατάπης 1Γ5-8
Μπεκρής 2Γ1-4
Μανουσάκης 2Γ5-8

Τσαμπαρλής 1Γ1-4
Σκούντζος 1Γ5-8
Στυλιάρης 2Γ1-4
Παπαϊωάννου 2Γ5-8

11-12

Ανασοντζής 1Γ1-4
Έξαρχος 1Γ5-8
Βούλγαρης 2Γ1-4
Παπαδόπουλος 2Γ5-8

12-14

. .

14-15

Τσαμπαρλής 1Γ1-4
Διαμάντης 1Γ5-8
Μποσιώλη 2Γ1-4
Μαϊντάς 2Γ5-8

Σκούντζος 1Γ1-4
Καραμπαρμπούνης 1Γ5-8
Παπαδάκης 2Γ1-4
Κουρκουμέλη 2Γ5-8

15-16

Ντάντου 1Γ1-4
Έξαρχος 1Γ5-8

Γαζέας 2Γ5-8

16-17

. .

Ομάδα Β - Έναρξη: Μετά το τέλος της ασκήσεως της Α ομάδας

Θα υπάρξει εγκαίρως σχετική ανακοίνωση.

.

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

08-09

. . . . .

09-10

? 1Γ1-4
? 1Γ5-8
? 2Γ1-4
? 2Γ5-8

10-11

. .

? 1Γ1-4
? 1Γ5-8
? 2Γ1-4
? 2Γ5-8

11-12

? 1Γ1-4
? 1Γ5-8
? 2Γ1-4
? 2Γ5-8

12-13

. . .

13-14

.

14-15

? 1Γ1-4
? 1Γ5-8
? 2Γ1-4
? 2Γ5-8

.

15-16

.

16-17

. .

Επιστροφή