Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2006-2007)

Ομάδα Α, Έναρξη: Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2006

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-10:00 . . 09-11
Ανασοντζής 1Γ1-4
Διαμάντης 1Γ5-8
Ξαξίρης 2Γ1-4
Παπαδόπουλος 2Γ5-8
. .
10:00-12:00 10-12
Μπεκρής 1Γ1-4
Αρκά 1Γ5-8
Μαυρόματου 2Γ1-4
Κορομπίλη 2Γ5-8
10-12
Κλειδέρη 1Γ1-4
Αρκά 1Γ5-8
Μπεκρής 2Γ1-4
Κατσικάτσου 2Γ5-8
11-13
Ανασοντζής 1Γ1-4
Λάτσας 1Γ5-8
Μαυρόματου 2Γ1-4
Παπαδόπουλος 2Γ5-8
10-12
Τσαμπαρλής 1Γ1-4
Σαπουντζής 1Γ5-8
Στυλιάρης 2Γ1-4
Φασουλιώτης 2Γ5-8
.
12:00-14:00 . 12-14
Κλειδέρη 2Γ1-4
Αρκά 2Γ5-8
Μπεκρής 2Γ1-4
Μανουσάκης 2Γ5-8
13-15
Ντάντου 1Γ1-4
Κουρκουμέλη 1Γ5-8
Μποσιώλη 2Γ1-4
Κορομπίλη 1Γ5-8
12-14
Τσαμπαρλής 2Γ1-4
Λάτσας 2Γ5-8
Νισταζάκης 2Γ1-4
Παπαϊωάννου 2Γ5-8
.
14:00-16:00 . . . 14-16
Λάτσας 1Γ1-4
Γεωργαλάς 1Γ5-8
Νισταζάκης 2Γ1-4
Μαϊντάς 2Γ5-8
14-16
Μιχαλάς 1Γ1-4
Νισταζάκης 1Γ5-8
Δημητρακούδης 2Γ1-4
Βούλγαρης 2Γ5-8

Κατά την Τετάρτη τα δίωρα ασκήσεων είναι: 09-11, 11-13, 13-15:00.


Ομάδα Β, Έναρξη: Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007

. Τετάρτη
11:00-13:00 Βούλγαρης 1Γ1-4
Γεωργαλάς 1Γ5-8
Ξαξίρης 2Γ1-4
Παπαδόπουλος 2Γ5-8
13:00-15:00 Ντάντου 1Γ1-4
Ανασοντζής 1Γ5-8
Μποσιώλη 2Γ1-4
Ανασοντζής 1Γ5-8

Συμπληρωματικές Ασκήσεις: Ανασοντζής & Παπαδόπουλος