Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2007-2008)

Κατά την Τετάρτη τα δίωρα ασκήσεων είναι: 09:00-11:00, 11-13:00.

Ομάδα Α, Έναρξη: Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-10:00 . . 09:00-11:00
Ανασοντζής Γ1-4Α
Διαμάντης Γ5-8Α
Μαμαλούγκος Γ1-4Β
-
. .
10:00-12:00 10:00-12:00
Γκίνη Γ1-4Α
Κιούσης Γ5-8Α
Μαυρόματου Γ1-4Β
Μπεκρής Γ5-8Β
10:00-12:00
Συμεωνίδης Γ1-4Α
Κόττη Γ5-8Α
Μπεκρής Γ1-4Β
Κορομπίλη Γ5-8Β
11:00-13:00
Ανασοντζής Γ1-4Α
Κουρκουμέλη Γ5-8Α
Μαυρόματου Γ1-4Β
-
10:00-12:00
Τσαμπαρλής Γ1-4Α
Γερακόπουλος Γ5-8Α
Στυλιάρης Γ1-4Β
Θανασάς Γ5-8Β
.
12:00-14:00 . 12:00-14:00
Γκίνη Γ1-4Β
Κόττη Γ5-8Β
Μπεκρής Γ1-4Β
Μανουσάκης Γ5-8Β
. 12:00-14:00
Τσαμπαρλής Γ1-4Β
Κορομπίλη Γ5-8Β
Γερακόπουλος Γ1-4Β
Λελίδης Γ5-8Β
.
14:00-16:00 . . . 14:00-16:00
Μιχαλάς Γ1-4Α
Γεωργαλάς Γ5-8Α
Γερακόπουλος Γ1-4Β
Μαϊντάς Γ5-8Β
14:00-16:00
Σωτηρόπουλος Γ1-4Α
Καραμπαρμπούνης Γ5-8Α
Δημητρακούδης Γ1-4Β
Βούλγαρης Γ5-8Β

Ομάδα Β, Έναρξη: Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-10:00 . . 09:00-11:00
Βούλγαρης Γ1-4Α
Κωστόπουλος Γ5-8Α
Μαυρόματου Γ1-4Β
Κιούσης Γ5-8Β
. .
10:00-12:00 . . 11:00-13:00
Ανασοντζής Γ1-4Α
Κωστόπουλος Γ5-8Α
Παπασταματίου Γ1-4Β
Κορομπίλη Γ5-8Β
10:00-12:00
Γκίνη Γ1-4Α

Στυλιάρης Γ1-4Β
 
.
12:00-14:00 . . . . .
14:00-16:00 . . . . .

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα

Γ1-4Α

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ5-8Α

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ1-4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ5-8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β