ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Τετάρτη, 08-10-2008

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2008-2009)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2008-09) θα διενεργηθούν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 10:00-12:00.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον εικοσάλεπτο), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 200700...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
7 ή 8 10:00-10:20
9 ή 0 10:20-10:40
1 ή 2 10:40-11:00
3 ή 4 11:00-11:20
5 ή 6 11:20-11:40

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (11:40), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας. Επίσης, τότε εγγράφονται όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εργ.Φ3 αυτό το εξάμηνο.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Οι φοιτητές θα ασκηθούν στο Εργ.Φ3 σε δύο διαδοχικές ομάδες. α) Η πρώτη ομάδα θα ασκηθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. β) Η δεύτερη ομάδα θα ασκηθεί μετά το πέρας της άσκησης της πρώτης ομάδος.

Τα Εργαστήρια εκτελούνται με ζεύγη φοιτητών ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του, ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Δευτέρα 10:00-12:00· Τρίτη 10:00-12:00, 12:00-14:00· Τετάρτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00· Πέμπτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00 και Παρασκευή 12:00-14:00.

Έναρξη Ασκήσεων: Έναρξη Ασκήσεων Εργ.Φ3 από Δε 20-10-2008.

Κατά την εγγραφή, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ3.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή