Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2009-2010)

Έναρξη: Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
10:00-12:00 Βούλγαρης Γ1-4Α
Κωστόπουλος Γ5-8Α
Μαυρόμματου Γ1-4Β
Ιωαννίδης-Βαμβακάς Γ5-8Β
Συμεωνίδης Γ1-4Α
Παπασπύρου Γ5-8Α
Μαυρόμματου Γ1-4Β
Ιωαννίδης-Βαμβακάς Γ5-8Β
Τσαμπαρλής Γ1-4Α
Διαμάντης Γ5-8Α
Γεωργάκη Γ1-4Β
Ανασοντζής Γ5-8Β
Καλημέρη Γ1-4Α
Γερακόπουλος Γ5-8Α
Στυλιάρης Γ1-4Β
Θανασάς Γ5-8Β
12:00-14:00 . Σταθοπούλου Γ1-4Α
Παπασπύρου Γ5-8Α
Πρωτονοταρίου Γ1-4Β
Μανουσάκης Γ5-8Β
Μαμαλούγκος Γ1-4Α
Κάρκας Γ5-8Α
Γεωργάκη Γ1-4Β
Ανασοντζής Γ5-8Β
Τσαμπαρλής Γ1-4Α
Αδακτύλου Γ5-8Α
Γερακόπουλος Γ1-4Β
Σαπουντζής Γ5-8Β
14:00-16:00 . . Μποσιώλη Γ1-4Α
Κουρκουμέλη Γ5--8Α
Ντάντου Γ1-4Β
Περράκης Γ5-8Β
Κουτσουρέλη Γ1-4Α
Γεωργαλάς Γ5-8Α
Γερακόπουλος Γ1-4Β
Μαϊντάς Γ5-8Β

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα

Γ1-4Α

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ5-8Α

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ1-4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ5-8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Επιστροφή