ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Παρασκευή, 15-10-2010

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2010-2011)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2010-11) θα διενεργηθούν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 10:00-12:00.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον εικοσάλεπτο), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 200900...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
9 ή 0 10:00-10:20
1 ή 2 10:20-10:40
3 ή 4 10:40-11:00
5 ή 6 11:00-11:15
7 ή 8 11:15-11:30

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2009...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Οι δευτεροετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (12:00-12:30), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Επίσης, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ολόκληρο το Εργ.Φ3 και προτίθενται να συμμετάσχουν στο Εργ.Φ3 αυτό το εξάμηνο, εγγράφονται μετά το πέρας των εγγραφών (12:00-12:30) στην κ. Γεωργάκη.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Οι φοιτητές θα ασκηθούν στο Εργ.Φ3 σε δύο διαδοχικές ομάδες. α) Η πρώτη ομάδα θα ασκηθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. β) Η δεύτερη ομάδα θα ασκηθεί μετά το πέρας των ασκήσεων της πρώτης ομάδος.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων:
Τρίτη 10:00-12:00, 12:00-14:00·
Τετάρτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00·
Πέμπτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00.

Έναρξη Ασκήσεων Εργ.Φ3 από Τρίτη 2-11-2010.

Κατά την εγγραφή, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ3.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή