Διδάσκοντες Εργ.Φ3 (2011-12)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επώνυμο αρ. τηλ. e-mail Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ3
Νεκταρία Αδακτύλου 6843 nadak@phys.uoa.gr .
Ευστράτιος Ανασοντζής 6948 eanason@phys.uoa.gr .
Γεώργιος Βούλγαρης 6949 gvoulgaris@phys.uoa.gr .
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Βασίλειος Γεωργαλάς 6971 vgeorgal@phys.uoa.gr .
Γεώργιος Διαμάντης 6970 gdiam@phys.uoa.gr .
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Κωνσταντίνος Κάρκας 6785 ckarkas@phys.uoa.gr .
Χριστίνα Κουρκουμέλη 6947 hkourkou@phys.uoa.gr .
Δημήτριος Κιούσης 6793 dkiouss@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Τε, Πα 12:00-14:00
Ματρώνη Κουτσουρέλη 6722 mkoutsoureli@phys.uoa.gr .
Βασίλειος Κωστόπουλος 6850 vaskos06@hotmail.com Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α4, καθημ. 10:00-16:00
Ξάνθος Μαϊντάς 6981 xmaintas@phys.uoa.gr .
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.8, καθημ. 10:00-14:00
Αρκάδιος Μανουσάκης 6950 amanousak@phys.uoa.gr .
Παύλος Μανουσιάδης 2106503247 pmanousiadis@phys.uoa.gr .
Ελισάβετ Μποσιώλη 6837 ebossiol@phys.uoa.gr .
Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr .
Παναγιώτης Παπασπύρου . p.papaspirou973@gmail.com .
Άννα Πρωτονοταρίου 6837 aprot@phys.uoa.gr .
Μαρίνα Σταθοπούλου 6774 mstathop@phys.uoa.gr .
Ευστάθιος Στυλιάρης 6885 stiliaris@phys.uoa.gr .
Χρυσολέων Συμεωνίδης 6825 chsymeon@phys.uoa.gr .
Μιχαήλ Τσαμπαρλής 6856 mtsampa@phys.uoa.gr .

Επιστροφή