ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Δευτέρα, 17-10-2011
τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 24-10-2011

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2011-2012)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2011-12) θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 12:00-13:30.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον εικοσάλεπτο), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201000...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
0 ή 1 12:00-12:15
2 ή 3 12:15-12:30
4 ή 5 12:30-12:40
6 ή 7 12:40-12:50
8 ή 9 12:50-13:00

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2009...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Οι δευτεροετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (12:00-12:30), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Επίσης, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ολόκληρο το Εργ.Φ3 και προτίθενται να συμμετάσχουν στο Εργ.Φ3 αυτό το εξάμηνο, εγγράφονται μετά το πέρας των εγγραφών (13:00-13:30) στην κ. Γεωργάκη.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Οι φοιτητές θα ασκηθούν στο Εργ.Φ3 σε δύο διαδοχικές ομάδες:

α) Η πρώτη ομάδα, δηλαδή οι εφετινοί δευτεροετείς και -εφόσον προκύψουν διαθέσιμες θέσεις- οι παλαιοτέρων ετών οι οποίοι οφείλουν ολόκληρο το Εργ.Φ3), θα ασκηθούν τις αμέσως επόμενες οκτώ εβδομάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα, δηλαδή οι υπόλοιποι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οι οποίοι οφείλουν ολόκληρο το Εργ.Φ3 ή ένα κύκλο ασκήσεων, θα ασκηθούν μετά το πέρας των ασκήσεων της πρώτης ομάδος.

Θα αναρτώνται εγκαίρως σχετικές ανακοινώσεις.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων:
Τρίτη 10:00-12:00, 12:00-14:00·
Τετάρτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00·
Πέμπτη 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00.

Έναρξη Ασκήσεων Εργ.Φ3 από Τρίτη 1-11-2011.

Κατά την εγγραφή, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ3.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή