Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2011-2012)

Έναρξη: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
10:00-12:00 Συμεωνίδης Γ1-4Α
Σαπουντζής Γ5-8Α
Καρατάσου Γ1-4Β
Βούλγαρης Γ5-8Β

Κουτσουρέλη Γ1-4Α
Διαμάντης Γ5-8Α
Ανασοντζής Γ1-4Β
Μανουσιάδης Γ5-8Β

Τσαμπαρλής Γ1-4Α
Αδακτύλου Γ5-8Α
Στυλιάρης Γ1-4Β
Κωστόπουλος Γ5-8Β
12:00-14:00 Σταθοπούλου Γ1-4Α
Σαπουντζής Γ5-8Α
Πρωτονοταρίου Γ1-4Β
Μανουσάκης Γ5-8Β
Μαμαλούγκος Γ1-4Α
Παπασπύρου Γ5-8Α
Γεωργάκη Γ1-4Β
Ανασοντζής Γ5-8Β
Τσαμπαρλής Γ1-4Α
Αδακτύλου Γ5-8Α
Ντάντου/Μποσιώλη Γ1-4Β
Κωστόπουλος Γ5-8Β
14:00-16:00 Μποσιώλη Γ1-4Α

Παπασπύρου Γ5-8Α
Μποσιώλη Γ1-4Α
Κουρκουμέλη Γ5--8Α
Ντάντου Γ1-4Β
Κιούσης Γ5-8Β
Σταθοπούλου Γ1-4Α
Γεωργαλάς Γ5-8Α
Πρωτονοταρίου Γ1-4Β
Μαϊντάς Γ5-8Β

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα

Γ1-4Α

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ5-8Α

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ1-4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ3Α, Γ3Β, Γ4Α, Γ4Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ1Α, Γ1Β, Γ2Α, Γ2Β

Γ5-8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ7Α, Γ7Β, Γ8Α, Γ8Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Γ5Α, Γ5Β, Γ6Α, Γ6Β

Επιστροφή