ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Δευτέρα, 22-10-2012

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2012-2013)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2012-13) θα διενεργηθούν την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 11:00-12:30.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201100...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
1 ή 2 11:00-11:15
3 ή 4 11:15-11:30
5 ή 6 11:30-11:40
7 ή 8 11:40-11:50
9 ή 0 11:50-12:00
παλαιοτέρων ετών 12:00-12:30

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2011...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Οι δευτεροετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (12:00-12:30), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Επίσης, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ολόκληρο το Εργ.Φ4 παλαιού προγράμματος σπουδών και προτίθενται να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο αυτού, νέο Εργ.Φ3 αυτό το εξάμηνο, εγγράφονται μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών (12:00-12:30).

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων, ή μία μόνη άσκηση, θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων):

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
09:00-11:30
11:30-14:00
14:00-16:30 -
(15:00-17:30)

Έναρξη ασκήσεων: Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή