Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2012-2013)

Έναρξη: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
09:00-11:30 Γεωργαλάς (Γ1-Γ2)
Γεωργάκη (Γ3-Γ4)
Μαλάκης (Γ5-Γ6)
Σκορδάς (Γ7-Γ8)
Χατζηαγαπίου (Γ1-Γ2)
Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Καρατάσου (Γ5-Γ6)
Μαντζιαφού (Γ7-Γ8)
Παπαθανασίου (Γ1-Γ2)
Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Λόντος (Γ5-Γ6)
Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)
11:30-14:00 Μαμαλούγκος (Γ1-Γ2)
Ευταξίας (Γ3-Γ4)
Λόντος (Γ5-Γ6)
Αδακτύλου (Γ7-Γ8)
Καραμπαρμπούνης (Γ1-Γ2)
Μαμαλούγκος (Γ3-Γ4)
Μαρτίνος (Γ5-Γ6)
Μποσιώλη (Γ7-Γ8)
Τσαμπαρλής (Γ1-Γ2)
Παπαθανασίου (Γ3-Γ4)
Γκούσκος (Γ5-Γ6)
Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)
Τρίτη,Πέμπτη:
14:00-16:30
Τετάρτη:
15:00-17:30
- Συσκάκης (Γ1-Γ2)
Κιούσης (Γ3-Γ4)
Ραψομανίκης (Γ5-Γ6)
Σαρλής (Γ7-Γ8)
Γαζέας (Γ1-Γ2)
Σαρλής (Γ3-Γ4)
Στεφάνου (Γ5-Γ6)
Γλένης (Γ7-Γ8)

Επιστροφή