ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Δευτέρα, 13-01-2014

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2013-2014)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική) έτους 2013-14 θα διενεργηθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 11:00-12:30.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201200...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
2 ή 3 11:00-11:15
4 ή 5 11:15-11:30
6 ή 7 11:30-11:45
8 ή 9 11:45-12:00
0 ή 1 12:00-12:15
παλαιοτέρων ετών 12:15-12:30

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2012...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων, ή μία μόνη άσκηση, θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων):

. Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 - -
11:30-14:00 - -
14:00-16:30 - - -
16:00-18:30 - -

Έναρξη ασκήσεων: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή