Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2013-2014)

Έναρξη: Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . Μαμαλούγκος (Γ1-Γ2)
Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Λόντος (Γ5-Γ6)
Σκορδάς (Γ7-Γ8)
.

Χατζηαγαπίου (Γ1-Γ2)
Παπαθανασίου (Γ3-Γ4)
Λόντος (Γ5-Γ6)
Μαντζιαφού (Γ7-Γ8)

.
11:30-14:00 . . .

Μαμαλούγκος (Γ1-Γ2)
Πρωτονοτάριου (Γ3-Γ4)
Ντάντου (Γ5-Γ6)
Αδακτύλου (Γ7-Γ8)

Γεωργάκη (Γ1-Γ2)
Παπαθανασίου (Γ3-Γ4)
Καρατάσου (Γ5-Γ6)
Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)
14:00-16:30 . . .

Καραμπαρμπούνης (Γ1-Γ2)
Σαρλής (Γ3-Γ4)
Ραψομανίκης &
Ιωαννίδης-Βαμβακάς (Γ5-Γ6)
Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)

.
16:00-18:30

Γεωργαλάς (Γ1-Γ2)
Σαρλής (Γ3-Γ4)
Στεφάνου (Γ5-Γ6)
Μποσιώλη (Γ7-Γ8)

Συσκάκης (Γ1-Γ2)
Κιούσης (Γ3-Γ4)
Λυκοδήμος (Γ5-Γ6)
Γλένης (Γ7-Γ8)

. . .

Επιστροφή