Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2014-2015)

Έναρξη: Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . Κ. Γεωργαλάς (Γ1-Γ2)
Ε. Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Σ. Καρατάσου (Γ5-Γ6)
Ε. Σκορδάς (Γ7-Γ8)
.

Ι. Τσοχαντζής (Γ1-Γ2)
Α. Παπαθανασίου (Γ3-Γ4)
Μ. Γεροντίδου (Γ5-Γ6)
Κ. Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)

.
11:30-14:00 . . .

Δ. Ιωαννίδης-Βαμβακάς (Γ1-Γ2)
Ε. Δολογλου (Γ3-Γ4)
Α. Ντάντου (Γ5-Γ6)
Α. Μαντζιαφού (Γ7-Γ8)

Χ. Γεωργάκη (Γ1-Γ2)
Α. Πρωτονοτάριου (Γ3-Γ4)
Σ. Καρατάσου (Γ5-Γ6)
Α. Μαντζιαφού (Γ7-Γ8)
Τεχνική Υποστήριξη:
Συσκάκης/Καραμπαρμπούνης
14:00-16:30 . . .

Χ. Γεωργάκη (Γ1-Γ2)
Α. Πρωτονοτάριου (Γ3-Γ4)
Ε. Γανωτή (Γ5-Γ6)
Ε. Μποσιώλη (Γ7-Γ8)

.
16:00-18:30

Α. Kαραμπαρμπούνης (Γ1-Γ2)
Ν. Σαρλής (Γ3-Γ4)
Π. Γανωτή - Ν. Ραψομανίκης (Γ5-Γ6)
Ε. Συσκάκης (Γ7-Γ8)

Ι. Τσοχαντζής (Γ1-Γ2)
Δ. Κιούσης (Γ3-Γ4)
Α. Ντάντου (Γ5-Γ6)
Σ. Γλένης (Γ7-Γ8)

. . .

Επιστροφή