ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Τρίτη, 06-10-2015

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2015-2016)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική) έτους 2015-2016 θα διενεργηθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 09:30-11:30.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201400...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
6 ή 7 09:30-09:45
8 ή 9 09:45-10:00
0 ή 1 10:00-10:15
2 ή 3 10:15-10:30
4 ή 5 10:30-10:45
παλαιοτέρων ετών 10:45-11:00

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2014 00 ...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων, ή μία μόνη άσκηση, δεν εγγράφονται· θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων):

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-11:00 - -
11:00-13:30 - - - -
13:30-16:00 - - - -
16:00-18:30 - -
17:00-19:30 - - - -

Έναρξη ασκήσεων: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή