Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2015-2016)

Έναρξη: Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-11:00 Χ. Γεωργάκη (Γ1-Γ2)
Ε. Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Μ. Γεροντίδου (Γ5-Γ6)
Α. Μαντζιαφού (Γ7-Γ8)
. Ι. Τσοχαντζής (Γ1-Γ2)
Ε. Δολόγλου (Γ3-Γ4)
Μ. Γεροντίδου (Γ5-Γ6)
Σ. Καρατάσου (Γ7-Γ8)
. Θ. Αγγελέτος (Γ1-Γ2)
Α. Πρωτονοταρίου (Γ3-Γ4)
Σ. Καρατάσου (Γ5-Γ6)
Α. Μαντζιαφού
11:00-13:30 . . . . Ι. Τσοχαντζής (Γ1-Γ2)
Α. Πρωτονοταρίου (Γ3-Γ4)
Π. Γανωτή (Γ5-Γ6)
Α. Ντάντου (Γ7-Γ8)
13:30-16:00 . . . . Κ. Γεωργαλάς (Γ1-Γ2)
Α. Τζανακάκη (Γ3-Γ4)
Π. Γανωτή (Γ5-Γ6)
K. Σιμσερίδης (Γ7-Γ8)
16:00-18:30 . Χ. Γεωργάκη (Γ1-Γ2)
Γ. Βαρώτσος (Γ3-Γ4)
Μ. Γεροντίδου (Γ5-Γ6)
Ε. Σκορδάς (Γ7-Γ8)
E. Συσκάκης (Γ1-Γ2)
Α. Παπαθανασίου (Γ3-Γ4)
Π. Γανωτή (Γ5-Γ6)
Ε. Μποσιώλη (Γ7-Γ8)
Ι. Τσοχαντζής (Γ1-Γ2)
Γ. Βαρώτσος (Γ3-Γ4)
Β. Λυκοδήμος (Γ5-Γ6)
Α. Ντάντου (Γ7-Γ8)
.
17:00-19:30

Μ. Νίνος (Γ1-Γ2)
Ν. Σαρλής (Γ3-Γ4)
Ν. Ραψομανίκης (Γ5-Γ6)
Σ. Γλένης (Γ7-Γ8)

. . . .

Επιστροφή