ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Πέμπτη, 06-10-2016

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2016-2017)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική) έτους 2016-2017 θα διενεργηθούν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 09:30-11:00.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201500...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
8 ή 9 09:30-09:45
0 ή 1 09:45-10:00
2 ή 3 10:00-10:15
4 ή 5 10:15-10:30
6 ή 7 10:30-10:45
παλαιοτέρων ετών 10:45-11:00

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά πειραματική διάταξη. Δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2015 00 ...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (τριπτύχου) και του συναδέλφου.

Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων, ή μία μόνη άσκηση, δεν εγγράφονται· θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Τα διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων) είναι:

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-11:00 - -
11:00-13:30 - - - -
13:30-16:00 - - - -
16:00-18:30 - - -

Έναρξη ασκήσεων: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή