Διδάσκοντες Εργ.Φ3 (2018-2019)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Ονοματεπώνυμο αρ. τηλ. ηλ. διεύθυνση Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φ4
Παρασκευή Γανωτή 6986 pganoti@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.I, όρ.Β, γρ.10, Τε+Πα 11:00-13:00
Μαρία Γεροντίδου 6890, 6901 mgeront@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ, γρ. ...
Μαρία Γιαννούρη 6771 mgiannouri@phys.uoa.gr Τομ. ..., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Σπυρίδων Γλένης 6811 sglenis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Βλάσιος Λυκοδήμος 6824 vlikodimos@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.8, Τρ-Πε 12:00-14:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6839 amand@oc.phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α12, Δε 11:00-13:00
Φοίβος Μαυρόπουλος 6893 fmavrop@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ. ..., γρ. ...
Ελισάβετ Μποσιώλη 6837 ebossiol@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9, Δε-Τρ 10:00-16:00
Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9
Αντώνιος Παπαθανασίου 6729 antpapa@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.18, Τε&Πε 09:00-11:00
Άννα Πρωτονοταρίου 6837 aprot@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9
Νικόλαος Σαρλής 6736 nsarlis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3, καθημ. 14:00-15:00
Κωνσταντίνος Σιμσερίδης 6810 csimseri@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Β, γρ.8, καθημ. 12:00-14:00
Ευθύμιος Σκορδάς 6735 eskordas@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3, Τρ&Πε 14:00-15:00
Νικόλαος Στεφάνου 6762 nstefan@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.13
Άννα Τζανακάκη 6862 atzanakaki@phys.uoa.gr Τομ.Ηλεκτρ., κτ.V, όρ.Α, γρ.30
Κοσμάς Τσακμακίδης 6821 ktsakmakidis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Β, γρ.33
Μαρία Τσέτσερη 6782 mtsetse@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ...
Ιωάννης Τσοχαντζής 6984 itsochantzis@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ., κτ. ..., όρ. ...,  Αναγνωστήριο

Επιστροφή