ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

 

Δευτέρα, 01-10-2018

Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2018-2019)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ3 (Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική) έτους 2018-2019 θα διενεργηθούν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 13:30-15:00.

Για την εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201700...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
2 ή 3 13:30-13:45
4 ή 5 13:45-14:00
6 ή 7 14:00-14:15
8 ή 9 14:15-14:30
0 ή 1 14:30-14:45
παλαιοτέρων ετών 14:45-15:00

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά πειραματική διάταξη. Δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 2017 00 ...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και του συναδέλφου.

Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων, ή μία μόνη άσκηση, δεν εγγράφονται· θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Τα διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων) είναι:

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-11:00 - -
11:00-13:30 - - - -
13:30-16:00 - - - -
16:00-18:30 - - -

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή