Πρόγραμμα Εργ.Φ3 (2018-2019)

Έναρξη: Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

.

ασκ.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-11:00 Γ1-Γ2 Ι. Τσοχαντζής
Α. Παπαθανασίου
Κ. Τσακμακίδης
Α. Μαντζιαφού
. Ι. Τσοχαντζής
Μ. Γιαννούρη
Μ. Γεροντίδου
Σ. Καρατάσου
. Χ. Γεωργάκη
Α. Πρωτονοταρίου
Β. Λυκοδήμος
Ε. Μποσιώλη
Γ3-Γ4
Γ5-Γ6
Γ7-Γ8
11:00-13:30 Γ1-Γ2 . . . . Μ. Τσέτσερη
Μ. Γιαννούρη
Π. Γανωτή
Α. Ντάντου
Γ3-Γ4
Γ5-Γ6
Γ7-Γ8
13:30-16:00 Γ1-Γ2 . . . . Φ. Μαυρόπουλος
Α. Τζανακάκη
Ν. Στεφάνου
K. Σιμσερίδης
Γ3-Γ4
Γ5-Γ6
Γ7-Γ8
16:00-18:30 Γ1-Γ2

.

Μ. Τσέτσερη
Μ. Γιαννούρη
Ε. Σκορδάς
Σ. Γλένης
Φ. Μαυρόπουλος
Ν. Σαρλής
Π. Γανωτή
Μ. Τσέτσερη
. .
Γ3-Γ4
Γ5-Γ6
Γ7-Γ8

Επιστροφή