Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2003-2004)

ΟΜΑΔΑ Α΄ (Έναρξη: Τρίτη 18-3-2003). ΟΜΑΔΑ Β΄ (Έναρξη: Τρίτη 27-5-2003)

Ώρα - Ημέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
9:00-11:00 . . . 1. Δολόγλου και Μητσάκου

2. Zάρδας

3. Βαρτελάς

1. Χατζηαγαπίου και Τσίτουρας

2. Xατζηκωντής και Ντάντου

3. Σαρλής και Τζαβάρα

11:00-13:00 . 1. Nτόβα και Μιχαλακάκου

2. Φιλιππέτης και Αδακτύλου

3. Συσκάκης και Γεωργίου

. 1. Δολόγλου και Μητσάκου

2. Μαλάκης και Κεραμιτσόγλου

3. Βαρτελάς και Σωτηρίου

1. Χατζηαγαπίου

2. -

3. Βαρτελάς

13:00-15:00 . 1. Λόντος και Μαμαλούγκος

2. Μαρτίνος και Μποσιώλη

3. Καλαμιώτου και Σαϊνίδου

. 1. Μαμαλούγκος και Μαντζιαφού

2. Στεφάνου

3. Kατσίκα και Κεφαλιακός

.

15:00-17:00

. . .

1.Ευταξίας και Περαντζάκης

2. Γκούσκος

3. Σαρλής

.
17:00-19:00 . . . 1. -

2. Φλόκα και Ασημακοπούλου

3. Γλένης

.

Επιστροφή