ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τετάρτη, 10-3-2004

Εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2003-2004)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ4 θα γίνουν την Τρίτη 16 Μαρτίου 2004 στο Εργαστήριο Φυσικής.

  • Θα γίνουν οκτώ (8) εργαστηριακές ασκήσεις.

  • Σε κάθε εργαστηριακή θέση θα ασκούνται τρεις (3) φοιτητές.

  • Η διάρκεια της κάθε εργαστηριακής συνεδρίας θα είναι δυόμισι (2 1/2) ώρες.

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών Δ εξαμήνου βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που
αρχίζουν από 2002 & τελειώνουν σε...

Ώρα εγγραφής

0 ή 9

11:00

1 ή 8

11:30

2 ή 7

12:00

3 ή 6

12:30

4 ή 5

13:00

Φοιτητές παλαιοτέρων ετών 13:30

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή