ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τρίτη, 28-02-2006

Εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2005-2006)

Οι εγγραφές για το Εργ.Φ4 θα διενεργηθούν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 στο Εργαστήριο Φυσικής. Σημειούται ότι:
  • Υπάρχει υποχρέωση για οκτώ (8) εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Σε κάθε εργαστηριακή θέση θα ασκούνται τρεις (3) φοιτητές.
  • Η διάρκεια της κάθε εργαστηριακής συνεδρίας θα είναι δυόμιση (2 1/2) ώρες.
  • Ένας φοιτητής δύναται να εγγράψει δύο συνεργάτες του στο Εργαστήριο, προσκομίζοντας τα τρίπτυχα, εφόσον ένας εξ αυτών είναι στο αντίστοιχο ημίωρο εγγραφών.
  • Διαθέσιμα τμήματα είναι τα παρακάτω, με ενδεχομένους περιορισμούς στους προσφερομένους κύκλους ασκήσεων.
. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . .
11:30-14:00 .
14:00-16:30 . .
16:30-19:00 . . . .

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών Δ΄ εξαμήνου βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200400... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
0 ή 9 11:00-11:30
1 ή 8 11:30-12:00
2 ή 7 12:00-12:30
3 ή 6 12:30-13:00
4 ή 5 13:00-13:30
. .
Φοιτητές παλαιοτέρων ετών που
οφείλουν έναν ή και τους δύο κύκλους
13:30-14:00

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή