Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2005-2006)

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . 1. Μαυρόματου & Αντωνάρας

2. Μαρτίνος & Μποσιώλη

3. Σακέλλης & Παπαθανασίου

. 1. Δολόγλου & Βελονάκης

2. Αδακτύλου & Κατσιαμπάνη

3. Νισταζάκης & Κλειδέρη

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Χατζηκωντής & Ντάντου

3. -

11:30-14:00 . 1. Ντόβα & Ξύδη

2. Φιλιππέτης & Μιχαλάς

3. Σαρλής
1. Βλαχάκης & Χρυσανθακόπουλος

2. Ζάρδας

3. -
1. Μαυρόματου & Βελονάκης

2. Μαλάκης & Φυτάς

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Αδακτύλου & Κατσιαμπάνη

3. Σαρλής

14:00-16:30 . 1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. -

3. Συσκάκης & Χατζηχριστοδούλου

1. Αντωνάρας & Ξύδη

2. Παλληκάρη & Γαζέας

3. Γλένης
1. Μαμαλούγκος & Μαντζιαφού

2. Στεφάνου & Γκατζούνης

3. Ανδριανάκης & Περαντζάκης

.
16:30-19:00 . . . 1. Ευταξίας

2. Γκούσκος (ένας κύκλος)

3. Νισταζάκης & Ανδριανάκης

.

Έναρξη Τρίτη 14-03-2006. Ασκούνται 3 φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση.
Οι συνεδρίες διαρκούν 2.5 ώρες. Θα πραγματοποιηθούν 8 ασκήσεις (δύο κύκλοι των τεσσάρων ασκήσεων).
Η σειρά των ασκήσεων είναι κυκλική. 1.1→1.2→1.3→1.4 * 2.1→2.2→2.3→2.4 * 3.1→3.2→3.3→3.4.