Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2006-2007)

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . 1. Μαυρόματου & Μπέσας

2. Μαρτίνος & Μποσιώλη

3. Παπαθανασίου

1. -

2. Κιούσης & Κωστόπουλος
ο 3ος κύκλος του τμήματος θα
πραγματοποιείται την Παρασκευή
09:00-11:30 στο τμήμα του κ. Νισταζάκη

1. Δολόγλου

2. Αδακτύλου & Κατσιαμπάνη

3. Νισταζάκης & Σγούρου

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Χατζηκωντής & Ντάντου

3. Νισταζάκης
ο 2ος κύκλος του τμήματος θα
πραγματοποιείται την Τετάρτη
09:00-11:30 στο τμήμα του κ. Κιούση

11:30-14:00 . 1. Ντόβα

2. Φιλιππέτης & Μιχαλάς

3. Σαρλής
1. -

2. Μαλάκης & Φυτάς

3. Παπαθανασίου
1. Μαυρόματου & Μπέσας

2. Ζάρδας & Νανούρης

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Αδακτύλου & Κατσιαμπάνη

3. Σαρλής

14:00-16:30 1. -

2. Κιούσης & Κωστόπουλος

3. -

1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. -

3. Συσκάκης & Γεωργαλάς

1. -

2. Γκούσκος

3. Γλένης
1. Μαμαλούγκος & Μαντζιαφού

2. Στεφάνου & Γκατζούνης

3. Νισταζάκης & Ανδριανάκης

.
16:30-19:00 . . . 1. Ευταξίας

2. Παλληκάρη

3. Νισταζάκης & Ανδριανάκης

.

Έναρξη Τρίτη 15-05-2007. Ασκούνται 3 φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση.
Οι συνεδρίες διαρκούν 2.5 ώρες. Θα πραγματοποιηθούν 8 ασκήσεις (δύο κύκλοι των τεσσάρων ασκήσεων).
Η σειρά των ασκήσεων είναι κυκλική. 1.1→1.2→1.3→1.4 * 2.1→2.2→2.3→2.4 * 3.1→3.2→3.3→3.4.