Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2007-2008)

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . 1. -

2. Μαρτίνος & Κωστόπουλος

3. Σκορδάς

. 1. Δολόγλου

2. -

3. Σκορδάς

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Χατζηκωντής

3. -

11:30-14:00 . 1. Ντόβα & Δέγλερης

2. Φιλιππέτης & Μιχαλάς

3. Σαρλής

1.Μαυρόματου

2. Μαλάκης & Φυτάς

3. -

1. Μαυρόματου & Μπέσας

2. Ζάρδας & Νανούρης

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

1. Χατζηαγαπίου & Τσιβόλα

2. Κιούσης & Μπαλουξής

3. Σαρλής

14:00-16:30 . 1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. Κιούσης & Κωστόπουλος

3. Συσκάκης & Γεωργαλάς

1. -

2. Γκούσκος

3. Γλένης

1. Μαμαλούγκος

2. Στεφάνου & Γκαντζούνης

3. -

.
16:30-19:00 . . . 1. Ευταξίας

2. Παλληκάρη

3. -

.

Έναρξη Τρίτη 11-03-2008. Ασκούνται 3 φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση.
Οι συνεδρίες διαρκούν 2.5 ώρες. Θα πραγματοποιηθούν 8 ασκήσεις (δύο κύκλοι των τεσσάρων ασκήσεων).
Η σειρά των ασκήσεων είναι κυκλική. 1.1→1.2→1.3→1.4 * 2.1→2.2→2.3→2.4 * 3.1→3.2→3.3→3.4.