ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τετάρτη, 18-02-2009

Εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2008-2009)

Οι εγγραφές για το Εργαστήριο Φ4 θα διενεργηθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 στο Εργαστήριο Φυσικής. Σημειούται ότι:
  • Υπάρχει υποχρέωση για οκτώ (8) εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Σε κάθε εργαστηριακή θέση θα ασκούνται τρεις (3) φοιτητές.
  • Η διάρκεια της κάθε εργαστηριακής συνεδρίας θα είναι δυόμιση (2½) ώρες.
  • Ένας φοιτητής δύναται να εγγράψει δύο συνεργάτες του στο Εργαστήριο, προσκομίζοντας τα τρίπτυχα, εφόσον ένας εξ αυτών είναι στο αντίστοιχο ημίωρο εγγραφών.
  • Διαθέσιμα τμήματα είναι τα παρακάτω, με ενδεχομένους περιορισμούς στους προσφερομένους κύκλους ασκήσεων: Δευτέρα 11:30-14:00, Τρίτη 09:00-11:30, Τρίτη 11:30-14:00, Τρίτη 14:00-16:30, Τετάρτη 11:30-14:00, Τετάρτη 14:00-16:30, Πέμπτη 09:00-11:30, Πέμπτη 11:30-14:00, Πέμπτη 14:00-16:30, Παρασκευή 09:00-11:30, Παρασκευή 11:30-14:00.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών Δ΄ εξαμήνου βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200700... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
7 ή 8 13:00-13:20
9 ή 0 13:20-13:40
1 ή 2 13:40-14:00
3 ή 4 14:00-14:15
5 ή 6 14:15-14:30
Φοιτητές παλαιοτέρων ετών που
οφείλουν έναν ή και τους δύο κύκλους
14:30-15:00

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή