Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2008-2009)

Έναρξη: Δευτέρα 09 Μαρτίου 2009

. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-11:30 . 1. -

2. Μαρτίνος & Μποσιώλη

3. Σκορδάς

. 1. Δολόγλου & Μπακοχρήστου

2. Τσέτσερη

3. Σκορδάς

1. Χατζηαγαπίου

2. Χατζηκωντής

3. Νισταζάκης

11:30-14:00 1. -

2. Παλληκάρη

3. Παπαθανασίου

1. Ευταξίας

2. Φιλιππέτης & Κουτσουρέλη

3. Σαρλής

1.Μαυρόματου

2. Τσέτσερη

3. Παπαθανασίου

1. Μαυρόματου

2. Ζάρδας & Παπασπύρου

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

1. Χατζηαγαπίου

2. Κιούσης

3. Σαρλής

14:00-16:30 . 1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. Κιούσης & Κωστόπουλος

3. Συσκάκης & Γεωργαλάς

1. -

2. Γκούσκος

3. Γλένης

1. Μαμαλούγκος

2. Στεφάνου

3. Νισταζάκης

.